1
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα 1874-1875 και 1884-1887...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1874-1910...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα Καθηγητής 1864-1892...

Μηχανικός