5
από Βαρδουλάκης Ευτύχιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Εισήγηση συμποσίου
6
από Μυγιάκης Κωνσταντίνος - Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

20
από Αγιάσογλου Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας