3
από Μπουφινάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
4
από Ατσαβέ Γιούλια
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κορρές Χ., Μπαρδάκας Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Γιακουμακάτος Αντρέας, Godoli Ezio
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10