1
από Barnett R. Michael, Muehry Henry, Quinn Helen R.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Συμπόσιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Collinson C.D., Roper T.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
7
από Coulson John Metcalfe, Richardson John Francis, Backhurst J. R.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
9
από Svarovsky L.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
10
από Σαραβάκος Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
11
από Palmer K.N.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
12

Άρθρο περιοδικού