1
από Γκιόκας Δήμητρης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

2
από Γκιόκας Δήμητρης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

3
από Μαυρουδής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

5
από Σιώκος Θεόδωρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού