1
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
...Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία...

Μηχανικός