1
από Τζια Κωνσταντίνα, Παππά Φλωρεντία
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Βαφοπούλου - Μαστρογιαννάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Τσαρούχη Ε., Παρασκευά Χ., Παγιατάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Υφαντής Δ., Υφαντής Α., Τζάλας Β., Schmeisser D.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κροκίδα Μ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ντούλια Δ., Σταματάκη Χ., Κλημέντζος Δ., Lopez-Leivan M.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ντούλια Δ., Κατσίνης Γ., Μακρή Π., Αραζού Σ., Mougin B.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Χριστάκη Θεοδώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
13
από Αθανασόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
14
από Μπαλατσούρας Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο