1
από Akbar Arabi Ali
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
από Παλαμιώτης Αχ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Λεξικό
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Λεξικό
6
από REHAHN J.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Λεξικό
9
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Λεξικό
10
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο