1
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
2
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
από Καρακάσης Α., ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία