1
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
2
από Campbell J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
4
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
5
από Καρακάσης Α., ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία