2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Φυλλάδιο
4

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
7
από Παπαδόπουλος Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
11
από Ούτρας Η., Τσακμακάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Ημερίδα
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Ημερίδα
17
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
19
από Αγοραστάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Φυλλάδιο