9
από Αχιλλέως Γ., Τσουχλαράκη Α., Σαββίδου M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Στράντζαλης Στυλιανός
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού