7

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

12
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
15

Βιβλίο
16
από Γριτσόπουλος Τάσος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
18
από Σπανίδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Σπανίδης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού