1
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
από Μπαμπίλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
από Τασιγεώργος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
10

Βιβλίο