3
από Συκάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
7
από Βραγγάλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
8
από Βάρκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Οπτικός δίσκος
11
από Παλτζόγλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
12
από Ρήγας Γ., Πέτρου Νίκος, Ζόγκαρης Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Μελέτη
17
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Οπτικός δίσκος