1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Στατιστικές
2
από Πανταζής Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Στατιστικές
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Στατιστικές
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Στατιστικές
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Στατιστικές
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Παπαηλίας Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
12
από Καραμπάτσου Καλ., Παχάκη Καλλιόπη.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Μελέτη
13
από Παπουτσόγλου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από MEADE JAM.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16

Βιβλίο