1
από Κόμβου Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
2
από Χατζηκυριακίδου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
3
από Βαλαβάνης Θωμάς, Φίλιππας Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
4
από Βαιράμη Α., Γλεζέλλης Αντώνιος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία