1
από Κουτσογιάννη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συμπόσιο
2
από Παυλάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Μελέτη
3
από Κνιθάκης Μ., Πολυχρονάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Τριανταφυλλίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
5
από Martz Geo
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο