2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Κολύρας Χ., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
12
από Λιβέρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση ημερίδας
13
από Μαγειρίας Στέλιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση ημερίδας
14
από Μαγειρίας Στέλιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
16

Βιβλίο