2
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το περιεχόμενο του Φακέλλου

Φάκελος
8
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κολύρας Χ., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
13
από Λιβέρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση ημερίδας
14
από Μαγειρίας Στέλιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση ημερίδας
16
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17

Βιβλίο