2
από Καραμούζη Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
3
από Σούλιος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
4
από Βαφειάδης Παρασκευάς Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
6
από Σούλιος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
7
από Γαλάνης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Διδακτορική Διατριβή