1
από Λουκάς Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Το περιεχόμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Φωτοπούλου Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
4
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Χατζιδάκις Αγης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1952
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού