5
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

7
από Καλαϊτζίδης Π.Α., Ζαχαρόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

15
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού