1
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
2
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός
5
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Μηχανικός
6
Μηχανικός

Μηχανικός
7

Μηχανικός
8

Μηχανικός
9

Μηχανικός
10
Μηχανικός

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
12

Μηχανικός