Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Υπηρεσίες πληροφοριών-Υπολογιστές Βάσεις δεδομένων:Βιβλιοθηκονομία 31 Αυτοματοποίηση:Υπηρεσίες πληροφοριών 30 Υπολογιστές:Συστήματα πληροφοριών 28 Διασυνοριακή ροή δεδομένων:Τηλεπικοινωνίες 3 Επικοινωνία δεδομένων:Τηλεπικοινωνίες 3 Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες:Βιβλιοθηκονομία 3 περισσότερα ...
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Οπτικός δίσκος
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
7
από Τσιούκα Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
8
από Westlake Dun.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από Dyer H., Morris Ann
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Bawden D., Blakeman K.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
από Stubley Peter
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
20
από LUMEK ROB.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο