3
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Χολαργός, Μεσογείων

Κτίριο