3
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
4
από Gavard M., Δράκος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου