1
από Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Μαυρίκος Α., Προυσιώτης Ι., Σκοπαράντζος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
4
από Πολυχρονόπουλος Γεώργιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Γεωργοπούλου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
6
από Franklin J., Dusseault M.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Gil H.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Συνέδριο
12
από KRATZSCH HEL.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Palmer K.N.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
14
από Colomer Felix
Στοιχεία έκδοσης: 1923

Βιβλίο