Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 36 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 περισσότερα ...
1
από McCabe Warren L., Smith Julian C., Harriott P.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Table of contents

Βιβλίο
2
από Schnoor J.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Ασσαέλ Μ.Ι., Μεταξά Ι., Νταλαούτη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Δημακόπουλος Ι., Τσαμόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Γεωργίου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Βλαχογιάννης Μ., Μποντόζογλου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κικκινίδης Ε., Στεριώτης Θ., Μπουργανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Lovick J., Lye G., Angeli P., Παπατζήκα Ε., Μουζά Α., Παράς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Χουσιάδας Κ., Τσαμόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Κεχαγιά Π., Τσιμπανογιάννης Ι., Γιόρτσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Γιώτης Α., Στούμπος Α., Μπουντουβής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Λάτσα Μ., Ασημακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου