2
6
από Καραμπάς Θεοφάνης Β., Κουτίτας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Ευμορφόπουλος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Γκόφας Θεοφάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1952
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού