Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 34 περισσότερα ...
1
από Πίτσος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Συνέδριο
3
από Μόρδος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
4
από RAUTENBACH R., Albrecht Rainer
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
6
από Dechow F.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Belter P., Cussler E.L., Hu W.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από STRIGLE RALP
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
από Yang Ra.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
14
από LI N.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
από WHITE R., PINTAURO P.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
17
από Bisio A., Kabel R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
20
από Hwang S.T., Kammermeyer K.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο