Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 40 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 36 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 περισσότερα ...
1
από Παναγιωτίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
2
από Μοσχόβη Βαρβάρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
4
από Κρητικού Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
5
από Juttner K.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
7
από McCabe Warren, Smith J., Harriott P.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
από Κλεπετσάνης Π., Malollari I., Bakalli M., Shehu E., Κουτσούκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Gmehling Juergen, Brehm Axel
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
από Darby R.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
12

Εισήγηση συνεδρίου
13

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Λεοντίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Oetjen G.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο