2
3
από Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Γείτονας Α., Ζουμπούλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Τσατσάκης Α.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Τσατσάκης Α.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού