1
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
από Αδαμόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διημερίδα
4
από Porphyre J.-A.
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο