1
από Αδαμόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διημερίδα
3
από Σπανάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο