1
από Λούκος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
από Κουτρουμπή Νικ. Αιμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διημερίδα
5
από Σπανάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
11
από Σιδερίδης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
12
από Porphyre J.-A.
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο