1
από Λούκος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
από Κουτρουμπή Νικ. Αιμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Αδαμόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διημερίδα
7
από Σπανάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Φυλλάδιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
14
από Σιδερίδης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
15
από Κεφάλας Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Βιβλίο
16
από Porphyre J.-A.
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο