Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 7 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 5 Χημική κινητική 4 Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 3 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 3 Διάβρωση:Αντοχή υλικών 2 περισσότερα ...
1
από Γιαννίτσαρης-Νοέλ Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
2
από Ανδρουλάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
3
από Κεφαλά Μαργαρίτα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
4
από Φροντιστής Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
5
από McCabe Warren L., Smith Julian C., Harriott P.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Table of contents

Βιβλίο
6
από Baerns Manfred, Hofmann Hanns, Renken Albert
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Vogel G. Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
10
από Λεοντίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Κακουλίδης Η., Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Οξενκιούν-Πετροπούλου Μ., Αργυροπούλου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Σταυρόπουλος Γ., Καραντζάς Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Παπαδημητρίου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
18
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
20
από Missen R.W., Mims C.A., Saville B.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο