11
από Savino A., Pitzurra M., Pasquini R., Pasquarella C.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Βασάλος Ι., Λεμονίδου Α., Χατζημιχαηλίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μαχαίρας Γεώργιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Αγγελόπουλος Δημ. Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Αναλογίδης Χ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού