3
από Σιπάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

9
από Λαζαρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Λαζαρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Ζέμπερης Α., Λίποβατζ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού