1
από Βαγενάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Ορκουλά Μαλβίνα, Κουτσούκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Φωτονιάτα Ευγενία
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
5
από Santen (van) R.A., Niemantsverdriet J.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
8
από Steinfeld J., Francisco J., Hase W.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
10
από Doraiswamy L.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Smith J. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Βιβλίο
12
από Panchenkov G.M., Lebedev V.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Emanuel N., Knorre D.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
14
από Smith J. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
15
από Frost Arthur A., Pearson Ralph G.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
16
από Smith J. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
17
από Hougen Olaf A., Watson Kenneth M., Ragatz Ronald A.
Στοιχεία έκδοσης: 1947

Βιβλίο