Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημική μηχανική Διάβρωση κραμάτων:Αντοχή υλικών 4 Διάβρωση μετάλλων:Αντοχή υλικών 3 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 3 Μεταφορά μάζας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 3 Πετρέλαιο:Χημική τεχνολογία 3 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 3 περισσότερα ...
1
από Κωστόπουλος Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
2
3
από Hocking Martin B.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Περιεχόμενα

Βιβλίο
4
από Περουλάκη Ελπίδα
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Οπτικός δίσκος
8
από Καρβούνης Σωτ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
10
από Sinnott R.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
11
από Coulson J.M., Richardson J.F., Backhurst J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Συνέδριο
14
από Τυροπάνη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
15
από Coulson J.M., Richardson J.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
16
από Coulson J.M., Richardson J.F., Backhurst J.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
19
από Coulson J.M., Richardson J.F., Backhurst J.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο