1
από Παπαμιχαήλ Ι., Adjiman C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Σακιζλής Β., Perkins J., Πιστικόπουλος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Πλαλή Μαριάνθη
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
4
από Edgar Thomas, Himmelblau D.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
από Ramkrishna Doraiswami, Amunndson Neal R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
από Κουμούτσος Νικόλαος Γ., Λυγερού Β., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
7
από Franks Roger G. E.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο