Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 6 Προσομοίωση:Ψηφιακή ηλεκτρονική 6 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 4 Νευρωνικά δίκτυα:Πληροφορική 3 Καταλυτική πυρόλυση πετρελαίου:Τεχνολογία πετρελαίου 2 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 2 περισσότερα ...
1
από Κυριακοπούλου Δ., Πούλου Σ., Αθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Σιέττος Κ., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Καζαντζής Ν., Κράβαρης Κ., Wright R.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Μπόλλας Γ., Λάππας Αθανάσιος, Βασάλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
17

Εισήγηση συνεδρίου
19

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Μητσούλης Ε., Αργυρόπαιδας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου