Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 6 Προσομοίωση:Ψηφιακή ηλεκτρονική 6 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 4 Νευρωνικά δίκτυα:Πληροφορική 3 Καταλυτική πυρόλυση πετρελαίου:Τεχνολογία πετρελαίου 2 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 2 περισσότερα ...
3
από Theodoropoulos C., Sankaranarayanan K., Sundaresan S., Κεβρεκίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Καζαντζής Ν., Κράβαρης Κ., Wright R.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μπουλουγούρης Γ., Οικονόμου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Σιέττος Κ., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μπόλλας Γ., Λάππας Αθανάσιος, Βασάλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Αντωνίου Ε., Μαρκάτος Ν., Λάττας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου