Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική Χημική βιομηχανία:Χημική μηχανική-Εξοπλισμός-Σύμβολα 16 Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 Χημικές αντιδράσεις:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 4 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 4 Ελεγχος διεργασιών:Χημική μηχανική 3 Σχεδίαση διεργασιών:Χημική μηχανική 3 περισσότερα ...
1
από Lieberman Norman P., Lieberman Elizabeth T.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μπόλλας Γ., Λάππας Αθανάσιος, Βασάλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Γιακουμάκης Δ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Missen R.W., Mims C.A., Saville B.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
13
από Wirth Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
από Luening Ulrich
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Escoe K.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
17
από Βαγενάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
από Coulson J.M., Richardson J.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
από Σταύρου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
20
από Elnashaie S., Elshishini S.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο