2
από Μαρτζόπουλος Γεράσιμος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μαρτζόπουλος Γεράσιμος
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Koll Franz
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
9
από Ober J., Blendl H.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο