2
από Δασκάλογλου Αρχοντούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
3
από Κωτούλας Ιωάννης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
από Βλαστός Θάνος, Μηλάκης Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
7
από Κωτούλας Ιωάννης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Φυλλάδιο
12
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
13
από Aymonino C, Ciucci Giorgio, Dal Co Francesco, Tafuri Manfredo
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
16
από Μιχαήλ Ιωάννης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο