2
από Βούλγαρη Κεράσα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
3
από Αρωνιάδα Γεωργία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
5

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μιχαήλ Π.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
10
από Παρίσης Ι.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
11
από Μπαγκαβού Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
12
από Poole C.F., Poole S.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
13
από Sewell Peter, Clarke B.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
14
από Παπαδογιάννης Ν.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
από ΜΗΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διδακτορική Διατριβή
16
από Dechow F.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
από Καμηνιώτη Π., Σιώζου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
18
από SCHOENMAKERS PET.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
19
από Γεωργαντάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
20
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο