3

Εισήγηση συνεδρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
7
από Poole C.F., Poole S.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
από Sewell Peter Alexis, Clarke Brian A.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
από Παπαδογιάννης Ν.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από ΜΗΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διδακτορική Διατριβή
11
από Dechow F.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12
από SCHOENMAKERS PET.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
από Παρισάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
15
από Pecsok R.L., Shields L.D., Cairns Τ., McWilliam I.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
16
από Bobbitt James M.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
17
από Kaiser Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
18
από Cramer Friedrich
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
19
από Cramer F.

Βιβλίο
20

Βιβλίο