5
από Αγγελίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Αγγελίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μακρής Α., Τζιαφέτας Γ., Κουτσόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20

Μελέτη